ഉല്‌പത്തി പുരാണം

ശ്രീപാര്‍വതിയുടെ അപേക്ഷപ്രകാരം പരമശിവന്‍ തന്റെ അഞ്ചു മുഖങ്ങളില്‍ നിന്നും പഞ്ചഭൂതങ്ങളെയും സപ്‌തസ്വരങ്ങളെയും സൃഷ്‌ടിച്ചു എന്ന്‌ സംഗീത ദാമോദരത്തില്‍ പറയുന്നു.

1000 വര്‍ഷക്കാലത്തോളം പാടി ജീവിച്ച്‌ പാടിക്കൊണ്ട്‌ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന പക്ഷിയാണ്‌ ദീപക്‌ പക്ഷി. ഈ പക്ഷിയുടെ കൊക്കില്‍നിറയെ പ്രത്യേകതരത്തിലുള്ള സുഷിരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നുവത്രേ. ഇവയില്‍നിന്നും സപ്‌തസ്വരങ്ങളാണ്‌ പുറപ്പെട്ടിരുന്നത്‌. ദിവസത്തിന്റെ ഓരോ നാഴികയ്‌ക്കും അനുസൃതമായ വ്യത്യസ്‌ത രാഗങ്ങള്‍ ഈ പക്ഷി ആലപിച്ചിരുന്നു. പാടിക്കൊണ്ട്‌ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ദീപക്‌ പക്ഷിയുടെ ചിതയില്‍നിന്നും പിന്‍ഗാമിയായ മറ്റൊരു ദീപക്‌ ഉയിര്‍ത്തെഴുന്നേല്‍ക്കുന്നു.

ഇറാഖിലെ കിന്നരം
ഇപ്പോഴത്തെ ഇറാഖില്‍ സ്‌ഥിതിചെയ്യുന്ന ഔര്‍ എന്ന സ്‌ഥലത്തുനിന്നും കുഴിച്ചെടുത്ത ഈ സംഗീതോപകരണം സംഗീതത്തിന്റെ വികാസ പരിണാമങ്ങള്‍ കാട്ടിത്തരുന്നു. ഏകദേശം 5000 കൊല്ലത്തിലേറെ പഴക്കം ഈ ഉപകരണത്തിന്‌ കണക്കാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്‌. ഒരു വില്ലില്‍ 11 കമ്പികള്‍ വലിച്ചുകെട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്‌ ഈ ഉപകരണം. ഇതിലെ ഓരോ കമ്പികളും പല വണ്ണത്തിലും ബലത്തിലും ഉള്ളതാകയാല്‍ വ്യത്യസ്‌ത സ്വരങ്ങളാണ്‌ പുറപ്പെടുവിക്കുക. ബൈബളിലെ പഴയ നിയമകാലത്തെ, വിശ്രുത ഗായകനായ ദാവീദ്‌ രാജാവ്‌ അദ്ദേഹം രചിച്ച സങ്കീര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കിന്നരത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടുകൂടി പാടിയിരുന്നതായി നാം വായിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ.
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
0 Comments for "ഉല്‌പത്തി പുരാണം"

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top