മലയാളക്കര

"ഭുവിലില്ലിതിന്‍ മിതെയായൊരു
ഭുവിഭാഗവും കാണുവാന്‍ 
വാനിലമ്പിളിപോലെയുണ്ടൊരു 
തെനുലാവിന ഭാഷയും "
കേരളം-പാലാ നാരായണന്‍ നായര്‍  
മലയാളക്കരയുടെ മഹത്വവും മലയാളം  എന്ന മധുര ഭാഷയുടെ ഔനിത്യവും വെളിവാക്കുന്ന ഈ വരികള്‍ ഇന്ന് ഒരു ഓര്മ പെടുത്തല്‍ ആണ്. ഉചി വച്ച കൈ കൊണ്ടുതന്നെ 'മലയാളിത്തത്തിന്റെ ' ഉദകക്രിയ ചെയ്യാന്‍ ഒരിമ്പിടുന്ന ഹേ, മലയാളി .....അറിയുക , നീ ജീവിക്കുനത് ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട്ടിലാണ്. ജന്മസിദ്ധമായി നിനക്ക് ലഭിച്ച ഈ പൈതൃക സമ്പത്തിനെ ഒരു വരദാനമായി കരുതി കാത്തുകൊള്ളുക. കേരളപ്പിറവിയുടെ ഓര്‍മകളുമായി എത്തുന്ന നവംബറിലെ നാളുകള്‍ അതിനു പ്രചോദനം ആകട്ടെ....

നവംബര്‍ ഒന്ന് - കേരളപ്പിറവി 
ഭാരത ഭുമിയുടെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറു , ആരെയും ആകര്‍ഷിക്കുന്ന വശ്യ സൌന്ദര്യത്തിന്റെ പച്ചത്തുരുത്തു - ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് - കേരളം. ഇവിടെ മണ്ണും മനുഷ്യനും ഭാഷയും സംസ്കാരവും കാലാവസ്ഥയും ഒക്കെ ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും കേരളത്തെ വത്യസ്തം ആക്കുന്നു. തിരുവിതാംകൂര്‍,കൊച്ചി,മലബാര്‍ എന്നിങ്ങനെ മുന് പ്രദേശങ്ങളായി വേറിട്ട്‌ കിടന്നിരുന്ന ഈ ഭുവിഭാഗം കേരള സംസ്ഥാനമായി രുപപെട്ടത്‌ 1956 നവംബര്‍ ഒന്നിനാണ് .കേരളപ്പിറവിയുടെ ആ സുദിനം മലയാളിക്ക് മലയാള ദിനം കുടിയാണ്.

ചരിത്ര വഴിയിലെ കെടാവിളക്കുകള്‍
പുരാതന കേരളത്തിന്റെ ചരിത്ര പുനര്‍ നിര്മാണത്തെ സഹായിച്ചിട്ടുള്ളത് പുരാവസ്തു ഖനന അവശിഷ്ടങ്ങള്‍, ശാസനങ്ങള്‍ , നാണയങ്ങള്‍, വിദേശവിവരണങ്ങള്‍, സ്മാരകങ്ങള്‍, സാഹിത്യ കൃതികള്‍ തുടങ്ങിയവയാണ്.  

ശാസനങ്ങള്‍
വഴാപ്പള്ളി ശാസനം :- കേരള ചരിത്രത്തിലേക്ക് കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടുള്ളതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള ലിഖിത ശാസനം.റോമന്‍ നാണയമായ ദിനാറിനെ കുറിച്ച് ഇതില്‍ സുചന ഉണ്ട്.
തരിസാപ്പള്ളി ശാസനം :- കൊല്ലത്ത് മരുവാന്‍ സ്പിര്‍ ഈശോ പണി കഴിച്ച തരിസാപ്പിള്ളിക്ക് ഭുമിയും പള്ളിക്കാര്‍ക്ക് അവകാശങ്ങളും നല്‍കുന്നതായി പറയുന്നു.
അശോക ശാസനം :- അശോകന്റെ രണ്ടാം ശില ശാസനത്തില്‍ 'കേരളപുത്ര' എന്ന പരാമര്‍ശം .
മട്ടാഞ്ചേരി ജൂത പള്ളിയില്‍ കാണുന്ന ശാസനം.കരുനണ്ടാകടന്റെ ഹജൂര്‍ ശാസനം, വിക്രമാദിത്യ വരഗുനന്റെ പാലിയം ശാസനം, സ്ഥാനു രവിവര്‍മന്റെയും കോതരരവിവര്‍മന്റെയും മറ്റു ശാസനങ്ങള്‍.

സാഹിത്യ കേരളം
രാമായണത്തിലും മഹാഭാരതത്തിലും കേരള പരാമര്‍ശം ഉണ്ട്. ചില പുരാണങ്ങളിലും കൌടില്യന്റെ  അര്ഥശാസ്ത്രം, കാളിദാസന്റെ രഘുവംശം , ശങ്കരാചാര്യരുടെ ശിവനാന്തലഹരി ,അതുലന്റെ മുഷകവംശം തുടങ്ങിയ കൃതികളിലും വിലപ്പെട്ട സുചനകള്‍ കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കും. 
എ.ഡി.ഒന്ന് മുതല്‍ അഞ്ചു വരെയുള്ള സംഘകാലത്തെ ചേര സാമ്രാജ്യ വര്‍ണനകള്‍  സംഘം കൃതികളില്‍ കാണാം . അകന്നാനുരു, പുരനാന്നുരു, പതിറ്റുപ്പത്, ചിലപ്പതികാരം തുടങ്ങിയ കൃതികള്‍ ഉദാഹരണങ്ങള്‍ ആണ്. പത്തു ചേര രാജാക്കന്മാരെ കുറിച്ച് പത്തു കവികള്‍ എഴുതിയ പാട്ടാണ് പത്തു പാട്ടുകള്‍ വിതമുള്ള പത്തു ഭാഗങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ 'പതിറ്റുപ്പത്'. കേരളോല്പത്തി (സംസ്കൃതം), ഉണ്ണുനീലി സന്ദേശം , ഉണ്ണിയാടി ചരിതം, ഉണ്ണിചിരുതേവി ചരിതം , രാമചരിതം (ഭാഷ കൃതികള്‍), വസന്തോത്സവം , ചന്ദ്രോത്സവം (മണിപ്രവാളം) സുലൈമാന്റെയും ഇബന്‍ ബത്തുത്തയുടെയും മാര്‍ക്കോപോളോയുടെയും സഞ്ചര കുറിപ്പുകള്‍ തുടങ്ങിയവയില്‍ കേരള വര്‍ണനകള്‍ ധാരാളമുണ്ട്.
Subscribe to കിളിചെപ്പ് by Email
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
1 Comments for "മലയാളക്കര"

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top