എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നാവ് ചുഴറ്റുവാൻ കഴിയുന്നില്ല?

എന്തുകൊണ്ട് നാവിന്റെ ഇരുവശവും അകത്തേയ്ക്ക് വളച്ച് നടുഭാഗം ഒരു കുഴൽ പോലെ ആക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല? ഈ ചോദ്യം ശാസ്ത്രജ്ഞരേയും കുഴയ്ക്കുന്നു. നേരത്തെ ഈ വിഷയത്തിൽ പല ഗവേഷണങ്ങളും നടന്നിരുന്നു. അവസാനം നമ്മുടെ ഒരു ജീൻ വഴിയാണ് ഈ കഴിവ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതെന്ന്‌ ഒരു വിഭാഗം കണ്ടെത്തി. പക്ഷെ ആ കണ്ടെത്തൽ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് 1952ൽ മറ്റൊരു വിഭാഗം ഗവേഷകർ പറഞ്ഞു.

വിസിൽ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക, സംസാരിക്കുക തുടങ്ങി മനുഷ്യന്‌ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനും ഈ നാവ് ചുഴറ്റൽ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജന്മനാ ഇങ്ങിനെയൊരു കഴിവ് ആർക്കും ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശാസ്ത്രഞ്ജർ പറയുന്നത്. കുഞ്ഞിലേ നാമറിയാതെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ചിലർക്ക് ചിലപ്പോൾ നാവിലെ മസിലുകൾ സ്വതവേ ഒരൽപം ദുർബ്ബലമായിരിക്കാം. അല്ലാതെ തലമുറകളായി കൈമാറി വരുന്ന കഴിവൊന്നുമല്ലത്രെ ഈ നാവ് ചുഴറ്റൽ. പല തരം രൂപത്തിൽ നാവിനെ വളച്ചു വെയ്ക്കുവാൻ കഴിവുള്ളവർ ഉണ്ട്. ചിലയിടങ്ങളിൽ അതിന്റെ മത്സരവും നടക്കാറുണ്ട്. Tongue rolling എന്നാണ് ഇതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത്.
കടപ്പാട് :- മാതൃഭൂമി നഗരം കൊച്ചി എഡിഷൻ 
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
0 Comments for "എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും നാവ് ചുഴറ്റുവാൻ കഴിയുന്നില്ല?"

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top