ഇ-മെയിലുള്ള മരങ്ങൾ

സ്വന്തമായി ഇ-മെയിൽ വിലാസമുള്ള മരങ്ങൾ സംഭവം അങ്ങു ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലാണ്. 200 മരങ്ങൾക്കാണ് ഐഡി നല്കാൻ പോകുന്നത്. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ഈ മരങ്ങളുമായി നേരിട്ട് ഇടപെടാനുള്ള വ്യത്യസ്തമായ മാർഗമായാണ് ഈ ആശയം. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മരങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണിത്. ഇ- മെയിൽ ഐഡി നിലവിൽ വന്നുകഴിയുമ്പോൾ ഓരോ മരത്തെയും സംബന്ധിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും സുഖാന്വേഷണങ്ങളും ഇതിലൂടെ പൊതുജനങ്ങൾക്കു പങ്കുവെയ്ക്കാം. മരത്തിന്റെ നിലവിലെ അവസ്ഥ, ഒടിഞ്ഞ വീഴാറായ കൊമ്പുകൾ, കേടുബാധ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ ഈ ഇ-മെയിൽ ഐഡി വഴി കഴിയും. സംഭവമേതായാലും അവിടെ വിജയമാണ്. നമുക്കും നോക്കിയാലോ?

Share:

No comments:

Post a Comment

Total Pageviews

Recent Posts

Popular Posts

Labels

Blog Archive

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.