S.S.L.C SocialScience

പത്താംക്ലാസ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപേപ്പറാണ് ഇന്നത്തെ പോസ്റ്റ് . ചോദ്യങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കിയത് നോര്‍ത്ത് പറവൂര്‍ സമൂഹം സ്ക്കൂളിലെ വസന്തലക്ഷ്മിടീച്ചറാണ്.എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ആലുവ വിദ്യാഭ്യാസജില്ലയില്‍ നിന്നുള്ള DRG അംഗമാണ് .പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് പരിശീലനത്തിനായി ഈ ചോദ്യപേപ്പര്‍ തീര്‍ച്ചയായും ഉപകരിക്കും.സാമൂഹ്യശാസ്ത്രം പോലുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ പ​​ഠിക്കുമ്പോള്‍ വിവിധ ചിന്താഗതികള്‍ വിലയിരുത്തുന്ന പലതരം ചോദ്യങ്ങള്‍ അനിവാര്യമാണ്. ഒരുകാലത്ത് പരന്നവായന മാത്രം മതിയായിരുന്ന ഈ വിഷയം പുതിയ സമീപനത്തില്‍ വിശകലനത്തിനും,വിചിന്തനത്തിനും,അപഗ്രഥനത്തിനും ഇടമുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രവിഷയമായി മാറി.എന്നാല്‍ ഭൗതീകശാസ്ത്രത്തിന്റെ,ഗണിതത്തിന്റെ തരത്തിലുള്ള പ​ഠനം പോരാതെവരുന്നു ഈ വിഷയത്തിന് .സാമൂഹ്യാപഗ്രഥനം,വായിച്ചുണ്ടാക്കിയ അറിവിന്റെ സ്വയം വിമര്‍ശനം,സ്വന്തമായ ഒരു അഭിപ്രായം രൂപീകരിക്കല്‍ എന്നിവ ആവശ്യമാണ്.ആ അര്‍ഥത്തില്‍ ഭാഷാപഠനത്തിന്റെ ആസ്വാദനതലത്തോടാണ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്രത്തിന് കൂടുതല്‍ അടുപ്പം.കുട്ടികളെ രാജ്യസ്നേഹികളും,മാറുന്നലോകത്തിന്റെ തുടിപ്പുകള്‍ തൊട്ടറിയുന്നവരുമാക്കുന്ന ക്ലാസ് മുറികളാണ് പുതിയ പഠനസമീപനം
പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് .

സാമൂഹ്യപ്രസക്തിയുള്ള വിഷയങ്ങള്‍ പാഠഭാഗങ്ങളുമായി ചേര്‍ത്തുനിറുത്തി ചോദ്യങ്ങളാക്കുന്നത് സാധാരണമാണ്. പുതിയ വികസനചിന്തകള്‍ രാജ്യപുരോഗതിക്ക് എത്രമാത്രം പ്രയോജനംചെയ്യുമെന്ന് പത്താംക്ലാസുകാരനോട് ചോദ്യരൂപത്തില്‍ ചോദിക്കുമ്പോള്‍ അവന്റെ ചിന്താഗതികള്‍ സ്വതന്ത്രവും സ്വാഭാവികവുമായ തനിമയോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് കിട്ടുന്നത്. വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വായിച്ചുപോകുന്ന കുട്ടികള്‍ക്ക് പരീക്ഷാസമയത്ത് കൃത്യതയുള്ള ഉത്തരങ്ങള്‍ എഴുതാന്‍ കഴിയാതെ പോകുന്നു. വായിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുകയും , സൂചനകള്‍ ഒന്നൊന്നായി ഓര്‍ത്തുവെയ്ത്തുകയും , അവ മനസിലിട്ട് പാകപ്പെടുത്തി ഉത്തരങ്ങളാക്കുകയും ചെയ്യണം. താഴെ ഡൗണ്‍ലോഡായി നല്‍കിയിരിക്കുന്നപേപ്പറിന് ഉത്തരമെഴുതിനോക്കുമല്ലോ? ആ ഉത്തരങ്ങള്‍ കൂട്ടുകാരുമായി പങ്കുവെച്ച് നന്നാക്കുമല്ലോ?Subscribe to കിളിചെപ്പ് by Email

© Maths Blog 
Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
0 Comments for "S.S.L.C SocialScience"

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top