അള്‍ജീരിയ

ആഫ്രിക്കന്‍ ഭുഗന്‍ടതിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ രാജ്യമാണ് അള്‍ജീരിയ . രാജ്യത്തിന്‍റെ വടക്ക് ഭാഗത്ത്‌ മേടിട്ടരെനിയന്‍ കടലാണ്. ടുണിഷ്യ , നൈജര്‍ , ലിബിയ,മോരോകോ,മാലി,മൌരിട്ടനിയ, വെസ്റെര്ന്‍ സഹാറ എന്നിവയാണ് അയല്‍രാജ്യങ്ങള്‍.

സ്വാതന്ദ്ര്യ സമരത്തിലും അതിനു ശേഷമുണ്ടായ ആഭ്യന്ദര കലാപങ്ങളിലുംയി ലക്ഷക്കണക്കിന്‌ പേരാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇല്‍ ഫ്രാന്‍‌സില്‍ നിന്നാണ് രാജ്യം സ്വതന്ദ്രം നേടിയത്.

അള്‍ജീരിയയില്‍ അഞ്ചില്‍ നാലുഭാഗവും സഹാറ മരുഭൂമിയാനു . രാജ്യത്തിന്‍റെ വടക്കുഭാഗതാണ് ജനവാസം കുടുതല്‍ ഉള്ളത്. ലോകത്തെ പ്രദാന എണ്ണ ഉത്പാദന രാജ്യങ്ങളില്‍ ഒന്നായ അള്‍ജീരിയയില്‍ കളിലാണ് എണ്ണ കണ്ടെത്തുന്നത്.യുറോപ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലേക്കാണ് അള്‍ജീരിയയില്‍ നിന്നും പ്രകൃതി വാതക കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നത്‌.

ബെര്‍ബെര്‍ ഗോത്ര വര്‍ഗക്കരയിരുന്നു അള്‍ജീരിയയിലെ ആദിമനിവാസികള്‍. അറബികള്‍ ഈ പ്രദേശം കീഴാടക്കുനത് എഴാം നുറ്റാണ്ടോടെ ആണ്. ഇപോഴും ജനസംഘ്യയുടെ മുപ്പതു ശതമാനത്തോളം ബെര്‍ബെര്‍ വര്‍ഗക്കാരന്.

കളില്‍ അല്ജേറിയ രക്തരുക്ഷിതമായ പോരാട്ടങ്ങള്‍ക്ക് വേദിയായി.

ഔദ്യോഗിക നാമം:- The People's Democratic Republic of Algeria
ജനസംഘ്യ :- 33.9 ദശലക്ഷം 
തലസ്ഥാനം:- അല്‍ ജിയെര്സ് [Algiers]
വിസ്തൃതി:- 2.4 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റര്‍ 
പ്രധാന ഭാഷകള്‍ :- അറബി, ഫ്രഞ്ച്,ബെര്‍ബെര്‍ 
പ്രധാന മതം:- ഇസ്ലാം 
ആയുര്‍ ദിര്ഘ്യം :-  72.5 വയസ് 
നാണയം:- ദിനാര്‍ 
STD Code : +213

Get Free Updates:
*Please click on the confirmation link sent in your Spam folder of Email*
Share :
+
Previous
Next Post »
0 Comments for "അള്‍ജീരിയ"

ടോള്‍ഫ്രീയായ 1098 നമ്പറില്‍ വിളിച്ച് ആര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കു വേണ്ടി സഹായം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കാം.നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫോണ്‍‌വിളിയില്‍ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഒരു പിഞ്ചുബാല്യമാണെന്ന് മറക്കാതിരിക്കുക.

 
Thanks for Your Visit, Visit Again. DISCLAIMER :- If any of the information available on this blog violates or infringes any of your copyright protection, leave a comment . This blog makes no representations as to accuracy, completeness, correctness or validity of any information on this site and will not be liable for any errors, or delays in this information. The information contained in this blog is subject to change without notice. All the content avilable on this blog is informational purpose only.Reproduction and republishing of contents from here to any other websites or blogs is strictly prohibited.
Template By Kunci Dunia
Back To Top